Etätyö ulkomailla

POSTED BY admin March 2, 2022 in Luettavaa
Post thumbnail

Monet igaming eli nettikasinoalan töistä ovat sellaisia, joita voisi tehdä myös etänä, mutta monet valitsevat kuitenkin muuttamisen työn mukana esimerkiksi Maltalle, ja mikäs siinä, jos tykkää Välimeren ilmastosta. Mitä sitten pitää muistaa, jos muutta ulkomaille – ja mitä kannattaa muistaa, jos tekee etätöitä kotona.

Etätyö ulkomailla on monen haave, ja moni työpaikka mahdollistaakin etätyöt. Nykyään maailmalle haluavan ei siis tarvitse välttämättä laittaa uraansa paussille – toimisto siirtyy läppärin, puhelimen ja nettiyhteyden avulla helposti vaikka palmun alle.

Koronapandemian myötä jopa miljoona suomalaista loikkasi etätöihin ja huomattiin, kuinka hyvin moni työ hoituu kokonaan etänä. Kyselytutkimusten mukaan valtaosa haluaisi myös jatkaa etätöiden tekoa ainakin osittain myös pandemian jälkeen.

lähde 1: https://duunitori.fi/tyoelama/etatyo-ulkomailla-vinkit

Ota nämä asiat huomioon jos suunnitelmissasi on etätyö ulkomailla:

1. Ajoita reissu fiksusti ja varaa aikaa käytännön järjestelyille kohteessa

Hyvä ennakkosuunnittelu on kaiken a ja o.

Ensimmäisenä kannattaa miettiä matkan ajankohtaa. Etätöihin ei kannata lähteä vuoden kiireisimpään aikaan tai kesken tärkeän projektin. Kannattaa tehdä akuuteimmat asiat alta pois jo Suomessa ennen lentokentälle suuntaamista, jolloin reissun alku ei mene deadlineista stressatessa.

Lisäksi matkan alussa kannattaa  ehdottomasti jättää pelivaraa sille, että saa kaiken toimimaan. Pari ensimmäistä päivää on hyvä varata uuteen paikkaan asettumiseen liittyville käytännön asioille.

2. Mieti, voitko työskennellä täysin etänä

Koronapandemia osoitti, että myös monia täysin läsnätyönä aiemmin hoidettuja työtehtäviäkin pystyy tekemään etänä. Palavereja hoidetaan varmasti jatkossakin etänä, mutta monella työpaikalla suunnitellaan hybribimalliin siirtymistä pandemian sen mahdollistaessa.

Ennen etätöihin pidemmäksi aikaa lähtemistä kannattaa joka tapauksessa miettiä vastaukset ainakin seuraaviin kysymyksiin:

  • Voinko hoitaa kaikki työtehtäväni etänä?
  • Miten hoidan työtehtävät, jotka vaatisivat fyysistä läsnäoloa – voisiko työkaveri auttaa, tai voiko työn suorittaa jollakin toisella tapaa?

Ihan uuden työsuhteen alussa etätöihin ei välttämättä kannata lähteä, vaan kannattaa varmistaa, että suoriutuu omista työtehtävistään tarvittaessa täysin itsenäisesti ennen reissuun lähtemistä.

etätyö ulkomailla matkan ajoittaminen
Helpoiten etätyö ulkomailla onnistuu, kun reissua ei ajoita vuoden kiireisimpään aikaan.

3. Valitse kohde huolellisesti

Ennen lähtöpäätöstä on hyvä miettiä tarkkaan myös matkakohde. Monelle etätyöhön ulkomaille suuntaavalle etenkin kohteen ilmasto on tärkeä seikka – kukapa ei haluaisi paeta marraskuussa Suomen kaamosta ja loskaa aurinkoon sekä lämpöön.

Suomalaisten keskuudessa Espanja on kestosuosikki paitsi loma- myös asuinkohteena. Monet eläkeläiset suuntaavat vuosittain Espanjaan talven viettoon, ja miksipä se ei olisi hyvä kohde myös etätyöhön.

Kohdemaata ja -kaupunkia valitessa on hyvä ottaa huomioon ainakin maan koronatilanne, sosiaaliturva (ks. kohta 6) ilmasto, aikaero Suomeen (ks. kohta 8), hintataso sekä tietenkin omat toiveet vapaa-ajan tekemisen suhteen.vMuista myös matkakohdessa valitessasi selvittää, tarvitaanko maassa mahdollisesti jonkinlaista viisumia, oleskelu- tai työlupaa – ja tee tarvittaessa hakemukset hyvissä ajoin.

4. Sovi pelisäännöistä työnantajasi kanssa

Jos työnantajasi velvoittaa sinut lähtemään työmatkalle, työnantajan on maksettava matkan kulut ja hoidettava esimerkiksi vakuutukset kuntoon.

Etätöistä on tärkeää tehdä erillinen sopimus työnantajan kanssa, jossa sekä työntekijän että työnantajan vastuut on määritelty selvästi – oli kyseessä sitten työnantajan velvoittama tai vapaaehtoinen matka.

Selvitä myös, maksaako työnantaja esimerkiksi puhelinlaskusi myös ulkomailla ja mitä mahdollisille muille työsuhde-eduille käy reissun aikana.

5. Varmista, että netti toimii

Harvaa toimisto- tai asiantuntijatyötä on mahdollista tehdä täysin ilman nettiyhteyttä. Toimivan nettiyhteyden löytäminen onkin yksi tärkeimmistä asioista etätyöreissun ensimmäisinä päivänä.

EU:n rajojen sisäpuolella etätöiden tekeminen on melko helppoa, sillä moni suomalainen puhelinliittymä toimii hyvin Euroopassakin, ja liittymiin on mahdollista ostaa datapaketteja, jolloin puhelimesta voi jakaa netin huoletta ulkomaillakin.

EU:n ulkopuolella paikallisen sim-kortin hankkiminen on hyödyllistä, ja tällöin kannattaa pakata mukaan myös toinen puhelin. Kannattaa kuitenkin varautua mahdollisiin katvealueisiin, varsinkin kaupunkien ulkopuolella.

Ennen asunnon vuokrausta ulkomailta kannattaa myös selvittää, onko asunnossa valmiina wifi-yhteys. Myös muita wifin lähistöllä tarjoavia paikkoja kannattaa kartoittaa jo etukäteen.

etätyö ulkomailla
Etätöissä ulkomailla on muistettava hoitaa hommat yhtä hyvin kuin Suomessakin.

6. Ovatko vakuutukset kunnossa?

Etätyö ulkomailla vakuutetaan samoin kuin lähityökin. Etätöitä ulkomailla tekeviä koskevat samat säännökset kuin läsnätyötä tekeviä. Työnantajan ottama työtapaturmavakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa – mutta kuten kotimaassakin, etätyössä sattuneet vahingot ja sairastumiset eivät välttämättä kuulu työtapaturmavakuutuksen piiriin.

Työntekijän itsensä on huolehdittava muista vakuutuksista. Ainakin matkavakuutus on hyvä olla voimassa ulkomaille lähtiessä, ja esimerkiksi sen kestoon ja kattavuuteen liittyvät asiat kannattaa selvittää vakuutusyhtiönsä kanssa jo hyvissä ajoin ennen lähtöä. Jos mukaan etätyöreissulle lähtee koko perhe, on kaikkien vakuutukset hyvä tarkistaa ja päivittää.

Entä miten esimerkiksi terveydenhuolto kohdemaassa toimii ja oletko oikeutettu käyttämään julkisia palveluita? Mikäli taas joutuisi turvautumaan esimerkiksi yksityisiin lääkäripalveluihin, on hyvä jo ennen lähtöä selvittää, minkä verran se maksaa. Terveydenhuoltoon liittyvät asiat on hyvä selvittää jo koronatilanteenkin vuoksi.

Etätyöllä tarkoitetaan ansiotyötä, jota tehdään kokonaan tai osittain muualla kuin työpaikalla – esimerkiksi kotona, kesämökillä tai junassa matkustaessa – niin, että siitä on sovittu työnantajan kanssa. Työntekijä ei siis voi omin päin siirtyä tekemään etätöitä, vaan siitä on sovittava aina työnantajan kanssa.

Työsopimuslain mukaan työnantaja määrää työajan ja työntekopaikan. Kun yrityksen toimipaikka on Suomessa, myös lähi- ja etätyöt tehdään lähtökohtaisesti Suomen rajojen sisäpuolella. Etätyössä ei myöskään ole aikarajaa – kaikki työpaikan ulkopuolella tehty työ katsotaan etätyöksi. Vaikka korona-aikana etätöistä on tullut arkea, työnantaja saa päättää etätyöskentelystä.

https://www.varma.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-artikkelit/artikkelit/2021-q4/etatyo-ulkomailla–mita-tyonantajan-pitaa-huomioida/

7. Tarkista, miten sosiaaliturvan käy

Ulkomailla työskentelevä kuuluu pääsääntöisesti työskentelyvaltionsa sosiaaliturvaan. Tilapäisesti ulkomaille työskentelemään lähetetty työntekijä, yrittäjä tai apurahansaaja voi kuitenkin kuulua ulkomailla työskentelyn ajan Suomen sosiaaliturvaan.

Esimerkiksi EU-maissa työntekijöiden sosiaaliturva määräytyy EU:n sosiaaliturva-asetuksen perusteella fyysisen työskentelypaikan mukaan. Sosiaaliturva määrittää sen, mihin maahan lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut maksetaan, tai mistä työntekijä saa etuutensa.

Jos työntekijän tarkoituksena on yhä kuulua Suomen sosiaaliturvaan, tulee työnantajan hakea työntekijälle lähetetyn työntekijän A1-todistusta Eläketurvakeskukselta. A1-todistuksella osoitetaan, että työntekijä kuuluu Suomen sosiaaliturvaan myös ulkomailla työskentelyn ajan. Hänen eläkkeensä kertyy tällöin myös Suomeen ja hänen on mahdollista saada Kelan etuuksia Suomesta. Jos A1-todistusta ei haeta, työntekijä kuuluu ulkomailla työskentelyn ajan kohdemaan sosiaaliturvaan ja sekä työntekijä että työnantaja maksavat sosiaalivakuutusmaksut kyseiseen maahan.

On tärkeää ottaa kuitenkin huomioon, että A1-todistus koskee vain EU/ETA-maita ja Sveitsiä. Sen voi siis saada kun lähtee vaikkapa Ranskaan, mutta ei Thaimaahan. Thaimaahan lähtevälle sosiaaliturva määräytyy Suomen ja Thaimaan lakien mukaan. USA:han tai Intiaan lähtevälle on taas omat sääntönsä. Tästäkin syystä sosiaaliturva-asiat kannattaa selvittää aina ennen ulkomaan etätöiden alkamista.

Myös verotusta on hyvä miettiä. Jos työskentelet suomalaisen työnantajan palveluksessa ulkomailla yhtäjaksoisesti enintään kuuden kuukauden ajan, ulkomailla työskentelystä saatu palkka verotetaan Suomessa. Palkka verotetaan pääsääntöisesti samalla tavoin kuin Suomessa tehdystä työstä saatu palkka. Lue lisää verotuksesta ja niin sanotusta kuuden kuukauden säännöstä Verohallinnon sivuilta.

Muista myös, että jos oleskelet ulkomailla yli kuusi kuukautta, on siitä aina ilmoitettava Kelaan. Tällöin myös Suomeen palaamisesta on ilmoitettava.

etätyö ulkomailla loma
Työ ja loma kannattaa pyrkiä reissussakin erottamaan selkeästi toisistaan.

8. Kanna vastuu työstäsi – työ on työtä palmujen allakin

Etätyömahdollisuuden tarjoaminen on työnantajalta luottamuksen osoitus. Vapaus tuo myös vastuun – ulkomaille ei lähdetä töihin työnantajan tai asiakkaiden kustannuksella.

Myös etätyöläisen on tehtävä työtehtävänsä sovittujen aikataulujen mukaisesti ja laadukkaasti. Reissussa itsensä johtamisen taidot korostuvat. Tehtävät kannattaa listata ylös ja hoitaa ajallaan. Merkitse etätyöt selkeästi kalenteriin ja sitoudu osallistumaan esimerkiksi palavereihin etänä.

Asiakkaille ja muille yhteistyökumppaneille on hyvä ilmoittaa olevansa etätöissä. Asiakastyötä tekevien on myös oltava ainakin osittain tavoitettavissa samalla tapaa kuin he olisivat Suomessakin. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä että koko ajan pitää viestejä päivystää, tarvitseehan sitä työrauhaa yhteydenotoilta Suomessakin.

9. Ota huomioon aikaero

Varsinkin jos olet yhteydessä asiakkaisiin, tai sinulla on paljon etäpalavereja, muista ottaa huomioon aikaerot, varsinkin jos matkustat sellaiseen maahan, jonka aikaero Suomeen on huomattava.

Aikaero saattaa vaatia sen, että välillä sinun on tehtävä töitä vaikkapa aikaisin aamulla tai myöhään illalla, kun Suomessa on työpäivä käynnissä.

10. Etätyöläisen pakkauslista

Pakkaa pidempään reissuun mukaan ainakin nämä:

  • Läppäri latureineen
  • Puhelin latureineen
  • Kuulokkeet
  • Adaptereita sähköpistokkeita varten, jos kohdemaassa on eri verkkovirta
  • Näyttö, näppäimistö ja hiiri varsinkin pidemmälle reissulle, jos niiden käyttö helpottaa työtäsi selvästi

Lähteitä: TyöturvallisuuskeskusKelaEläketurvakeskusEläketurvakeskus 2

Etätöissä kotona

Etätyö tarkoittaa periaatteessa kaikkea sellaista työtä, mitä tehdään muualla kuin työnantajan tiloissa. Toisen kotona tehtävää työtä (kuten kotisiivousta) ei kuitenkaan lasketa etätyöksi, kuten ei myöskään tietyömaalla tai muussa työnantajan/asiakkaan määrittelemässä paikassa tehtävää työtä.

Kuinka paljon etätyöllä kotona voi ansaita?

Kuinka paljon kotona tehtävä työ sitten tuo rahaa taskuun? Vastaus kysymykseen on itse asiassa aika yksinkertainen.

Jos työ perustuu ajan vaihtamiseen rahaan, niin realistinen palkkio asettuu 20-200 euroa / tunti välimaastoon.

Yleisissä etätyö ammateissa kuten tekstinkäsittelyssä ja sisällöntuotannossa palkkio on joitain kymppejä / tunti kun taas enemmän osaamista vaativissa koodauksessa, verkkosivujen suunnittelussa ja digimarkkinoinnissa tuntihinnat liikkuvat yleensä sadan euron molemmin puolin.

On olemassa kuitenkin kotona tehtäviä töitä, jotka eivät perustu ajan vaihtamiseen rahaan ja silloin palkkiolla ei ole periaatteessa mitään kattoa.

Ajatellaan, että kirjoitat esimerkiksi e-kirjan jostain aiheesta ja laitat sen myyntiin Amazoniin.

Kirjan tekemiseen menee 50 tuntia ja jostain syystä siitä tulee todella suosittu ja sitä myydään seuraavan viiden vuoden aikana 80 000 kappaletta, joista sinulle kertyy tuloja 3 € / kirja, joka tekee tuntipalkkioksi muutettuna 4800 euroa / tunti.

Sujuva etätyö kotona

Jotta useampi ihminen pystyy keskittymään saman katon alla tehtäviinsä, on perheen hyvä suunnitella työpäiviä yhdessä. Työrauhan luomiseksi vaaditaan sopimuksia ja joustavuutta, koska kaikille ei välttämättä riitä kotona omaa huonetta tai muuta rauhallista soppea. Parhailla työpisteillä voidaan esimerkiksi vuorotella ja työaikoja vaihdella niin, etteivät kaikki työskentele samaan aikaan.

Etätyö ja vähennykset

Etätyön tekemiseen voi liittyä kustannuksia, joita saat vähentää verotuksessa. Tällaisia ovat esimerkiksi menot työhuoneesta, työvälineistä ja tietoliikenneyhteydestä. Etätyöllä tarkoitetaan järjestelyä, jossa olet sopinut työnantajasi kanssa, että työskentelet ainakin osan työajastasi kotona tai muussa hankkimassasi työskentelytilassa.

Tulonhankkimismenot

Kaikki palkansaajat saavat automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen. Jos sinulla on kuluja tätä enemmän, voit ilmoittaa ne tulonhankkimismenoina veroilmoituksessa. 

Voit vähentää tulonhankkimismenona

työhuonevähennyksen (joko kaavamaisen vähennyksen tai todelliset kulut esim. kalusteista, ei molempia)

kulut työvälineistä (esim. pääasiassa työkäyttöön hankitusta tietokoneesta tai näytöstä)

kulut tietoliikenneyhteydestä joko osittain tai kokonaan. 

Jos teet etätöitä Suomessa ulkomaiselle työnantajalle, katso ohjeet täältä

Comment(s)

Leave a Reply